Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Nông Văn Nam

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

0388653543

Lương Văn Hiệu

PBT Thường trực Đảng ủy, CT HĐND

0973668538

Chu Thị Thơm

Phó bí thư Đảng ủy, P Chủ tịch HĐND

0979979946

About