Skip to main content

Ủy ban nhân dân

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Nông Văn Nam

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

0388653543

Chu Vũ Linh

Phó Chủ tịch UBND xã

0945903058

About