Skip to main content

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng Nông thôn mới năm 2024

Thực hiện kế hoạch số 50/KH-STNMT ngày 08/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc tổ chức  Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Ảnh

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 10/5/2024 Ủy ban nhân dân xã Nhân Lý phối hợp Phòng tài nguyên môi trường huyện Chi Lăng mở lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại Nhà văn hóa xã Nhân Lý.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND xã; Công chức ĐC-NN-XD&MT; Cán bộ phụ trách các chỉ tiêu tiêu chí môi trường; Trưởng, phó các tổ chức chính trị  xã hội của xã; Cán bộ Trạm y tế; Bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận Khu dân cư các thôn trên địa bàn xã Nhân Lý; Các hộ gia đình hộ sản xuất kinh doanh.

Ảnh

Các đại biểu dự Hội nghị

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp các cán bộ, các tầng lớp nhân dân nắm vững cách thức thực hiện các chỉ tiêu của tiêu chí môi trường. Từ đó, tháo gỡ các khó khăn, thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024./.

Thực hiện: Đoàn Thanh niên xã

About