Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn

Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tín dụng chính sách, năng lực của Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) trong việc thực hiện tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện, sáng ngày 24/4/2024 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chi Lăng đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn các cụm xã Bắc Thủy, Mai Sao, Nhân Lý, Lâm Sơn, Liên Sơn tại Hội trường UBND xã Nhân Lý.

Ảnh

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách được NHCSXH triển khai, đặc biệt là các chương trình tín dụng đang áp dụng cho vay tại NHCSXH huyện Chi Lăng, nhằm trang bị thêm kiến thức cho Ban quản lý Tổ TK&VV về các chương trình cho vay của NHCSXH và các chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Tổ TK&VV, từ đó giúp nâng cao hơn kỹ năng triển khai, quản lý, giám sát về hoạt động tín dụng chính sách.

Ảnh

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chi Lăng truyền đạt tại hội nghị tập huấn

Xác định tầm quan trọng của các Tổ trưởng là “cánh tay nối dài” của NHCSXH trong việc giám sát, chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách tới cơ sở đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, do đó việc tổ chức tập huấn là hết sức quan trọng, nhằm củng cố nghiệp vụ cho Ban quản lý Tổ TK&VV, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, từ đó thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động và an sinh xã hội trên địa bàn./.

Nguồn: Nguyễn Hường - NHCSXH huyện Chi Lăng

 

About